Česko-německý fond budoucnosti byl v Berlíně v centru pozornosti